Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
    GIỚI THIỆU
NHỮNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP MỞ TRONG THÁNG (Xem tại đây) 
Bạn có thể tham khảo đường Link tại đây:
 
1.  Khóa học: Kỹ năng quản trị hành vi trong Thuyết trình & Thuyết phục thành công
http://kinathivi.com/training/79/giOi-thiEu-khoa-hoc-thuyEt-trinh.htm
 2. Khóa học: Kỹ năng giao tiếp & Giải quyết xung đột thành công
http://kinathivi.com/training/80/giOi-thiEu-khoa-hoc-giao-tiEp-thAnh-cOng.html  
3.  Khóa học: Kỹ năng tư vấn & Bán hàng chuyên nghiệp
4.  Khóa học: Kỹ năng làm việc nhóm, đồng đội – TEAM
5. Khóa học: Các kỹ năng sống dành cho trẻ em & học sinh cấp 2,3(SF đơn + gói)
6. Khóa học: Kỹ năng Tư duy Sáng tạo & quản trị  hiệu quả
7. Khóa học: Kỹ năng giao tiếp công sở & Ứng xử Thành công
8. Khóa học: Kỹ năng Giao Tiếp văn hóa công sở (01 ngày)
9. Khóa học: Kỹ năng Giao tiếp & Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
10. Khóa học: Kỹ năng xây dựng hệ thống bán hàng Thành công - MLM (Đa cấp)
http://kinathivi.com/training/84/giOi-thiEu-khoa-hoc-ky-nAng-kinh-doanh-hE-thOng-mlm-thanh-cOng.htm
11. KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC NPP THAM GIA KD MLM
12.  Khóa học: Kỹ năng Thuyết trình & Thuyết phục chuyên nghiệp (01 tháng)
http://kinathivi.com/training/158/kh%C3%93a-DAo-tAo--huAn-luyEn-kY-nAng-thuyEt-trInh-chuyEn-nghiEp-%28new%29.html
13. Khóa học: Kỹ năng quản lý & Lãnh đạo chuyên nghiệp - PPM (Quản trị hệ thống kinh doanh nhóm)
14. Khóa học: Kỹ năng phỏng vấn & Xin việc hiệu quả
15. Khóa học: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG
http://kinathivi.com/training/181/khoa-hoc-ky-nang-DAm-phAn--thUOng-lUOng-thAnh-cOng.html
16. Khóa học: Kỹ năng Thuyết giảng & Tổ chức cuộc họp thành công
http://kinathivi.com/training/180/khoa-hoc-ky-nang-thuyet-giang--to-chuc-cuoc-hop-thAnh-cOng.html
17. Khóa học: Kỹ năng giảng dạy hiện đại & Huấn luyện chuyên nghiệp   
18.  Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch & Quản lý thời gian hiệu quả
http://kinathivi.com/training/224/kY-nAng-lAp-kE-hoAch--quAn-lY-thOi-gian-hiEu-quA.html
19. Khóa học: Đào tạo giảng viên kỹ năng con người chuyên nghiệp - Training of Trainer (TOT) 2012 - 2018
http://kinathivi.com/about/15/Dao-tao-giang-vien-ky-nang-chuyen-nghiep-training-of-trainer-people.html
-------------------------------------------------------------------$$$$$-------------------------------------------------------------------
 
Nguồn Thiện Việt – kinathivi
Liên hệ và đăng ký học tại VP: 0492 927443 - Mr HảiNĐ
 ------------------
Thiết kế: MP.MBA - minhpv1101@gmail.com - kinathivi@gmail.com

ĐT:  0913 246 114

 

Các tin khác  .................................................................................................................
Dong trung ha thao, khoi phuc du lieu, nhan sam, hong sam, sam han quoc - mua ban nha dat - mua ban bat dong san - cho thue nha dat - Bep gas - Bep gas am - bep gas duong - bep gas rinnai
Tu khoa lien quan: phu tung xe may - sua chua xe may> - bao duong xe may - sua chua xe tay ga - tam trang - gian nong - gian lanh - loc gio - dieu hoa o to - may lanh o to - loc lanh - loc gio - loc dau
Sieu thi phu nu, mua sam, me va be, thoi trang, my pham, phu kien thoi trang