Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Những cuốn sách sẽ thay đổi tất cả ... Bạn nên đọc trong cuộc đời...

Những người càng giận giữ, nói lời cay độc lại là những người rất ĐÁNG THƯƠNG - Thích nhất Hạnh

1.An lạc từng bước chân - Thích Nhất Hạnh.

http://bit.ly/1A4xgFa

 

2.Hạnh phúc tùy cách nhìn - Viên Ngộ.

http://bit.ly/1C2vZRD

 

3.Quyền năng đích thực - Thích Nhất Hạnh.

http://bit.ly/1AJC7B6

 

4.Sức mạnh của hiện tại - Eckhart Tolle.

http://bit.ly/1xbexWi

 

5.Người dám cho đi - Bob Burg & JohnDavid Mann .

http://bit.ly/1BOuM1S

...


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà