Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Bài thơ tặng thầy...

Kính tặng người thầy, người anh đáng kính Minh Phan Văn và tặng Thiện Việt thân yêu!

Về với Thiện Việt vui sao
Lòng tôi thấy hết lệ trào khi xưa
Vui buồn hay những nắng mưa
Ta tìm giải pháp say sưa yêu đời
Thiện Việt không thiếu tiếng cười 
Lòng như được trải hoa tươi bốn mùa
Thiện Việt cố gắng thi đua
Dâng đời hoa thắm sớm trưa giảng bài
Thiện Việt TÂM ĐỨC chẳng sai
Lẽ nào không chọn để hoài tuổi xanh!

Linh Nga TOT - K008


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà