Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thiện Việt hợp tác phát triển kỹ năng mềm cùng các CLB Sinh viên ĐH

Điều kiện để chính thức công nhận CLB cùng các thành viên được tham gia và hưởng quyền lợi của Cty Thiện Việt 2015 - 2021

 

Giới thiệu chương trình hợp tác

V/v: Liên kết đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ tài chính cho các CLB Kỹ năng mềm trên toàn quốc  

 

Thiện Việt - KINATHIVI xin thông báo:

 “V/v xét chính thức cho các thành viên CLB  khi đủ điều kiện được tham gia và hưởng quyền lợi của Cty giai đoạn 2015 - 2021” như sau:

 

1/ Để trở thành CLB chính thức của Thiện Việt cộng đồng 2015 - 2021. Thiện Việt cộng đồng yêu cầu các CLB phải hội đủ các tiêu chí hoạt động tại Thiện Việt cụ thể:

-   Hoàn thành cơ cấu cán sự CLB (Đội trưởng, đội phó) và danh sách các thành viên

-   Tên CLB (Selions…), Sologan, sứ mệnh, tầm nhìn, mục đích, mục tiêu phải rõ ràng và phải có báo cáo bằng văn bản cụ thể và phải được đồng thuận của các thành viên.

-   Số lượng các thành viên không quá 15 thành viên/CLB kể cả 02 cán sự và không dưới 05 thành viên/CLB

-   Các thành viên CLB phải qua tối thiểu 01 lớp kỹ năng tại Cty có xác nhận bằng giấy chứng nhận Cty cấp.

-   Được ký HĐ cộng tác với Thiện Viêt cộng đồng dưới sự bảo lãnh của các giảng viên chính của công ty và được hưởng mọi quyền lợi theo sự thỏa thuận giữa CLB và Cty Thiện Việt cộng đồng.

-   Phải báo cáo thường kỳ về các hoạt động của CLB cho BLĐ cao nhất tại Thiện Việt thông qua các giảng viên bảo lãnh và hỗ trợ.

-   Cam kết và thực hiện các yêu cầu trong từng giai đoạn của Thiện Việt dưới sự thỏa thuận của cả 2 bên.

2/ Thời gian để xét duyệt và ký HĐ cộng tác tối thiểu sau 15 ngày kể từ ngày chính thức thành lập CLB.

3/ Thời gian CLB hoạt động tại Thiện Việt dành cho hội họp cán sự là 02 tuần/lần/tháng phù hợp với từng CLB và phải có phiếu đề xuất tại VP.

4/ Các cán sự được phép tham gia văn hóa Cty và được hoạt động tại văn phòng (Miễn phí) phải được thông báo đề xuất xác nhận và phải được BLĐ cao nhất tại nơi VP hoạt động đồng ý.

5/ Mọi đề xuất về việc hỗ trợ  các hoạt động của CLB phải được thông báo trước tối thiểu là 05 ngày kể từ ngày triển khai và thực hiện có xác nhận của cấp quản lý văn phòng Cty

6/ Các CLB chính thức hay liên kết hợp tác của Thiện Việt phải tuân thủ theo Giá trị cốt lõi 5C và các nội quy và quy chế của Thiện Việt.

“Công bằng, công nhận, cống hiến, cùng sáng tạo & cùng tạo lập”

7/ Tất cả các quyền lợi của CLB sẽ được bắt đầu thực hiện cho tháng đầu tiên ngay sau khi được Thiện Việt công nhận là CLB chính thức. (Phụ lục thỏa thuận đính kèm)

8/ Thiện Việt có quyền từ chối hoặc thỏa thuận lại nếu CLB nào không có báo cáo hoạt động thực tế từ 01 - 03 tháng trở lên tính từ ngày báo cáo cuối cùng của cán sự CLB đó

9/ Khi CLB có nhu cầu thay đổi cán sự hay bầu ứng cử mới hay thế phải được thông báo và được sự thỏa thuận cả 2 bên bằng văn bản.

 

CÁC QUYỀN LỢI CHO CÁC THÀNH VIÊN CLB CHÍNH THỨC sẽ được thông báo quyết định chính thức từ Thiện Việt khi CLB mới có đầy đủ thủ tục và cam kết đã quy định 

 

Lưu ý:

-  Các quyền lợi sẽ bị dừng ngay và chờ xét duyệt nếu Thiện Việt phát hiện các thành viên CLB  có sự vi phạm nội quy và quy chế của Thiện Việt dưới mọi hình thức.

-  Những thành viên nào tham gia đào tạo miễn phí theo các lớp sẽ không được tính hoa hồng theo quy định

-  Thiện Việt sẽ thanh toán tất cả mọi quyền lợi cho CLB bắt đầu từ ngày 10 hàng tháng, Nếu quá 30 ngày mà CLB nào không đến nhận thì Thiện Việt sẽ xung công quỹ và không chịu trách nhiệm hoàn trả.

 

Hãy thành công cùng Thiện Việt – kinathivi.com

                                                                                                  CTHDQT Sáng lập viên - PGĐ đã ký

                                                                                                      Phan Văn Minh.MBA

 

Những hình ảnh sinh hoạt của các CLB Kỹ năng tại Thiện Việt:

 


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà