Công ty đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp kinathivi
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đội ngũ diễn giả KickStart (dự kiến):

Hợp tác với các chuyên gia, diễn giả giàu kinh nghiệm và uy tín tại Việt Nam hiện nay.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo cho chương trình KickStart, dự án Học làm giàu đã mời và dự kiến hợp tác với các chuyên gia, diễn giả giàu kinh nghiệm và uy tín tại Việt Nam hiện nay.

1. Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc IDT International

2. Ông Quách Tuấn Khanh - Diễn giả hàng đầu Việt Nam, Giám đốc Starlit Communications, Chủ tịch Power UP Group

3. Ông Nguyễn Duy Cương - Chuyên gia khai phá khả năng tiềm ẩn con người

4. Ông Nguyễn Tất Thịnh - Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp

5. Đào Xuân Khương - Chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng mềm,...

6. Bùi Trọng Giao - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc LIGICO, tác giả của hệ thống các chương trình huấn luyện Change My Life

7. Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc kênh truyền hình YANTV

8. Phan Văn Minh - MBA.Giảng viên - PGĐ ThienVietcong dong - Chuyên gia tư vấn kỹ năng mềm - Chủ tịch kinathivi.com - Sealions Group

9. Ông Trần Đăng Khoa (TGM) - Diễn giả, dịch giả nhiều cuốn sách nổi tiếng của Adam Khoo

10. Bà Phạm Chi Lan - Chuyên gia kinh tế, thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ

11. TS. Nguyễn Quốc Phồn - Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp

12. TS. Phan Quốc Việt - Chủ tịch Tâm Việt Group

Tham khảo tại: http://www.hoclamgiau.vn/training/news/362/Gioi-thieu-noi-dung--chuyen-de-KickStart


Tin bài khác: ------------------------------------------------- [Quay lại]

Sửa chữa vặt Sửa vặt nhanh Sua chua vat Sua vat nhanh Sửa điện nước tại nhà